Stagiaires

Doukkali Elamajidi stagiaire et correspondant au Palais

Ouasti Chama stagiaire et correspondant au Palais

Perrine Bertrand stagiaire et correspondant au Palais

Sina, stagiaire et correspondant au Palais

Nikolaï, stagiaire et correspondant au Palais

X